• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 1 - 2

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 7 October, 2019 - 10:30