• ภาษาไทย
    • English

การจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าอบรม "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติม นางสุจารี นพรัตน์ 08 4198 2323

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Thursday, 10 October, 2019 - 11:15