• ภาษาไทย
    • English

การมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการตามสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 8 ฐาน

สำนักพิมพ์ Gale ได้มอบสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการ จำนวน 8 ฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ฐานข้อมูล คณะบริหารธุรกิจ : http://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=ITBC

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Thursday, 10 October, 2019 - 11:30