• ภาษาไทย
    • English

ขอประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งาน EBSCO eBooks

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าอบรมการใช้งาน EBSCO eBooks ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 38 (หอสมุด) ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถลงทะเบียนผ่านทาง http://bit.ly/2LYeCPQ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Tuesday, 15 October, 2019 - 10:15