• ภาษาไทย
    • English

ขอความอนุเคราะห์บริจาคโลหิต

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม" ในวันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: 
Tuesday, 15 October, 2019 - 11:45