• ภาษาไทย
    • English

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: 
Monday, 28 October, 2019 - 13:45