• ภาษาไทย
    • English

จัดบูธกิจกรรมงาน Open House รร.วรนารีเฉลิม

วันที่​ 13 กุมภาพันธ์​ 2563 งานแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ และงานแนะแนว​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัดบูทกิจกรรม​แนะแนว​การศึกษา​ต่อ และ​ประชาสัมพันธ์​หลักสูตรที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียน​วรนารีเฉลิม สงขลา

Date: 
Friday, 14 February, 2020 - 09:45