• ภาษาไทย
    • English

ลานสานศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน และประกวดการแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ในงาน ลานศิลป์ถิ่นใต้ "หลาดพื้นบ้านลานวัฒนธรรม" ณ อาคารศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชาวใต้

Date: 
Friday, 14 February, 2020 - 10:00