• ภาษาไทย
    • English

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมบริการวิชาการแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ  ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

Date: 
Friday, 14 February, 2020 - 10:15