• ภาษาไทย
    • English

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. (รอบรับตรง) ประจำปี 2563

คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตึก 63 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

Date: 
Saturday, 22 February, 2020 - 10:45