• ภาษาไทย
    • English

บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รายละเอียด: 

บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รายละเอียด เอกสารแนบ

Date: 
Wednesday, 11 March, 2020 - 09:00