• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่ชุมชนแหลมสน

อาจารย์บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ชุมชนแหลมสน เพื่อเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอด และพัฒนาทางการตลาด

Date: 
Saturday, 14 March, 2020 - 09:15