• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย มอบอุปกรณ์เพื่อป้องกัน COVID - 19 มูลค่า 30,000 บาท ณ โรงพยาบาลสิงหนคร

วันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ อินทสโร มอบอุปกรณ์เพื่อป้องกัน COVID - 19 มูลค่า 30,000 บาท ณ โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา #ร่วมใจยิ้มสู้ภัยโควิด19

Date: 
Thursday, 23 April, 2020 - 16:00