• ภาษาไทย
    • English

อว 0655.09/ ลงวันที่ 1/5/2563 จาก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ถึง บธ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามปฏิทินและหำหนดการสอบ RMUTSV Test ประจำปีการศึกษา 2563

อว 0655.09/
 
ลงวันที่
1/5/2563
 
จาก
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
 
ถึง
บธ
 
เรื่อง
ขอประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามปฏิทินและหำหนดการสอบ RMUTSV Test ประจำปีการศึกษา 2563
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารแนบ437.41 KB
Date: 
Monday, 18 May, 2020 - 13:15