• ภาษาไทย
    • English

ถวายพระพรฯวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Tuesday, 2 June, 2020 - 10:15