• ภาษาไทย
    • English

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Friday, 5 June, 2020 - 11:00