• ภาษาไทย
    • English

อว 0655/382 ลงวันที่ 5/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2 เรื่อง

อว 0655/382 ลงวันที่ 5/6/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 2 เรื่อง

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารแนบ1.54 MB
Date: 
Thursday, 11 June, 2020 - 15:00