• ภาษาไทย
    • English

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2563 ณ อาคารกิจการ มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2563 ณ อาคารกิจการ มทร.ศรีวิชัย

Date: 
Thursday, 2 July, 2020 - 12:15