• ภาษาไทย
    • English

ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสโมสร ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกษ อ.เมือง จ.สงขลา

Date: 
Friday, 3 July, 2020 - 12:15