• ภาษาไทย
    • English

ส่งมอบผลงานนวัตกรรมบริการทางวิชาการที่อาสาพัฒนาชุมชนในสถานการณ์โรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติ ส่งมอบผลงานนวัตกรรมบริการทางวิชาการที่อาสาพัฒนาชุมชนในสถานการณ์โรคโควิด-19ให้กับโรงพยาบาลอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการส่งมอบผลงานให้กับ นายแพทย์ณัทนัย ศักดิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแว้ง ในครั้งนี้
Date: 
Friday, 3 July, 2020 - 14:15