• ภาษาไทย
    • English

อว 0655/ว 13 ลงวันที่ 17/7/2020 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

อว 0655/ว 13 ลงวันที่ 17/7/2020 จาก กบค ถึง บธ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, 21 July, 2020 - 11:00