• ภาษาไทย
    • English

อว 0655/506 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

อว 0655/506 ลงวันที่ 16/7/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารแนบ CLICK !!!!!905.03 KB
Date: 
Tuesday, 21 July, 2020 - 11:00