• ภาษาไทย
    • English

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Friday, 24 July, 2020 - 10:00