• ภาษาไทย
    • English

ประกวดดาว-เดือนและดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2563

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประกวดดาว-เดือนและดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "New FBA New Normal" ณ ห้อง 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 5 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา ค้นหาตัวแทนของคณะในการทำกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะ และมหาวิทยาลัย สรรหานักศึกษาที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และมีความเป็นผู้นำในด้านกิจกรรม โดยวิธีการรับชมผ่าน Facebook Streaming:FBA Freshy Night

Date: 
Sunday, 6 September, 2020 - 10:15