• ภาษาไทย
    • English

อว 0655/ 637 ลงวันที่ 10/9/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5)

อว 0655/ 637 ลงวันที่ 10/9/2020 จาก กองกลาง ถึง บธ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5)

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, 11 September, 2020 - 14:30