• ภาษาไทย
    • English

กำหนดการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (เข้าค่ายสร้างมิตรรับขวัญน้อง)

กำหนดการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (เข้าค่ายสร้างมิตรรับขวัญน้อง)
ในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2557
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
           
วัน/ เดือน/ ปี รายละเอียดกิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ
(รุ่นที่ 1)      
6 สิงหาคม 2557 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม คณะบริหารธุรกิจ  แต่งกายด้วยชุดลำลอง
      ลงทะเบียน เวลา 07.30 น มทร.ศรีวิชัย - เสื้อยืดสีดำ ไม่รัดรูป (ใช้ในการทำกิจกรรม)
(รุ่นที่ 2) เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.30 น.    - กางเกงพละ
7 สิงหาคม 2557 *** เฉพาะ...นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เท่านั้น   - รองเท้าผ้าใบ
          - เสื้อยืดสีขาว ไม่รัดรูป (ใช้ในพิธีบายศรีสู่ขวัญ)
           
หมายเหตุ 1. นักศึกษาสามารถติดตามรายชื่อการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นต่างๆ ได้ทาง http://bba.rmutsv.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 0 - 7431 - 7176 ต่อ 103
      2. นักศึกษาที่มารายงานตัวรอบ Admission ให้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557
Date: 
Wednesday, 23 July, 2014 - 14:45