• ภาษาไทย
    • English

แจ้งเพื่อทราบ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง

รายละเอียด: 

เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง

     ด้วยคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมกำหนดค่านิยมให้คนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง .....อ่านเพิ่มเติม >> Download <<

                                                                 

 

Date: 
Tuesday, 19 August, 2014 - 10:45