• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โครงการ Roll Out POS Cafe' Amezon

รายละเอียด: 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โครงการ Roll Out POS Cafe' Amezon ระยะเวลาการทำงาน ประมาณ 8 เดือน ลักษณะงาน - ติดตั้งโปรแกรม POS Cafe' Amezon Version ใหม่ ให้กับร้าน Cafe' Amezon - อบรมการใช้งานโปรแกรม POS Cafe' Amezon Version ให้กับพนักงานใหม่ของร้าน Cafe' Amezon คุณสมบัติ - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - มีความรับผิดชอบสูง , บุคลิกภาพดี , มีความมั่นใจในตัวเอง , กล้าพูด , กล้าแสดงออก - สามารถเดินทางไปทำงานได้ทุกจังหวัด - เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม POS Cafe' Amezon และสอบผ่านตามเกณฑ์ของบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์จำกัด จึงสามารถทำงานได้ โดยจะต้องเข้าอบรม และสอบที่สำนักงาน บริษัท พิทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จำกัด หรือตามที่กำหนด ลงทะเบียนสมัครงานได้ที่https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc54wTAScUga8.../viewform สอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 63213 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ
แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารแนบ CLICK !!!!!846.73 KB
Date: 
Wednesday, 7 April, 2021 - 15:30