• ภาษาไทย
    • English

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดใช้สถานที่ภายในคณะบริหารธุรกิจและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

รายละเอียด: 
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง งดใช้สถานที่ภายในคณะบริหารธุรกิจและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Monday, 12 April, 2021 - 14:30