• ภาษาไทย
    • English

มอบของที่ระลึก ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

รายละเอียด: 

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Tuesday, 21 September, 2021 - 15:00