• ภาษาไทย
    • English

ประชุมการจัดสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารฯ

รายละเอียด: 
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมการจัดสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Friday, 17 December, 2021 - 09:15