• ภาษาไทย
    • English

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อธิการบดีฯ

รายละเอียด: 
คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีฯ วันนี้(5 มกราคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Wednesday, 5 January, 2022 - 16:30