• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร 9มทร.

รายละเอียด: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. และการประชุมที่ประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. (ทปบธ.มทร.) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งเข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Monday, 23 May, 2022 - 10:45