• ภาษาไทย
    • English

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวัติศาสตร์

รายละเอียด: 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และตามรอยประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้บริหารธุรกิจ Ecosystem การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบริหารธุรกิจเป็นนักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
Date: 
Thursday, 2 June, 2022 - 13:45