• ภาษาไทย
    • English

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2565

รายละเอียด: 
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทำบุญเพื่อระลึกถึงการก่อตั้ง วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Sunday, 5 June, 2022 - 11:15