• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ

รายละเอียด: 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ ณ วัดเขาแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา