• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ

รายละเอียด: 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ อาจารย์รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พันตรีกุศล ไชยจิตต์ บิดา ผศ.ธันยาภรณ์ ดำจุติ ณ วัดเขาแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา
รูปภาพประกอบ: 
Date: 
Friday, 10 June, 2022 - 10:15