• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข่าร่วมบริจาคโลหิต

รายละเอียด: 

ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม คณะบรหารธุรกิจ

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต ............ Download

Date: 
Tuesday, 18 November, 2014 - 14:00