• ภาษาไทย
    • English

ประกาศต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียด: 

รับสมัครผุ้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความสามารถในการทำบัญชีต้นทุนของโรงงานได้ สนใจติดต่อที่ บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ 3/2 หมู่ 7 ถ.เก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.มือง จ.สงขลา 90000

โทร 074-317800

Date: 
Wednesday, 19 November, 2014 - 15:00