• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กิจกรรมดี เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา เรียนดี สาขาการตลาด สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ         Download

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา เรียนดี สาขาการบัญชี                  Download

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา กิจกรรมดีทุกสาขา                       Download

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี64.55 KB
PDF icon สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี58.54 KB
PDF icon สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี73.75 KB
PDF icon สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี93.63 KB
PDF icon สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี63.84 KB
PDF icon สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี87.16 KB
PDF icon สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี85.86 KB
PDF icon สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี80.76 KB
PDF icon สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี80.72 KB
PDF icon สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี96.21 KB
PDF icon สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี89.49 KB
PDF icon สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี88.13 KB
PDF icon สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ เทียบโอน ประเภทเรียนดี97.85 KB
PDF icon สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ภาคสมทบ ประเภทเรียนดี88.87 KB
PDF icon รายชื่อนักศึกษาประเภทกิจกรรมดีทุกสาขา41.95 KB
Date: 
Friday, 28 November, 2014 - 09:00