• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ โคตาระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีในระบบโควตา ประเภทเรียนดี และกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://student.bba.rmutsv.ac.th/register ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558

 

รายละเอียดสาขาที่เปิดรับ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!!!!

Date: 
Monday, 14 September, 2015 - 13:45 to Friday, 16 October, 2015 - 13:45