• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ประมวลภาพ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ โดยช่วงเช้าจะเป็นนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ ช่วงบ่ายเป็นนักศึกษาหลังสูตร 4 ปี(เทียบโอน) โดยมีอาจารย์พลอยกนก ขุนชำนาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน และมี อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิด ทั้ง 2 ช่วง

 

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook/คณะบริหารธุรกิจ

Date: 
Friday, 8 July, 2016 - 17:15