• ภาษาไทย
    • English

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ในช่วงเช้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะบริหารธุรกิจได้ส่ง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการด้วย และในช่วงบ่าย สโมสรนักศึกษาและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมจัดขบวนกลองยาวแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อไปถวายยังวัดสระเกษด้วยความสนุกสนาน

 

Date: 
Thursday, 14 July, 2016 - 16:00