• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 

ในช่วงเช้า เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

และในช่วงสาย เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

 

ประมวลภาพ 

Date: 
Monday, 15 August, 2016 - 13:00