• ภาษาไทย
    • English

โครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" (นักศึกษาภาคสมทบ)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดโครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" (นักศึกษาภาคสมทบ) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบทุกสาขาวิชาเข้าร่วม และคณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ในพิธีมีกิจกรรม มอบพานไหว้ครู กล่าวคำปฎิญาณตนของนักศึกษา และปิดท้ายด้วยการร้องเพลง มาร์ชราชมงคลศรีวิชัยของนักศึกษาอีกด้วย

 

 

Date: 
Monday, 22 August, 2016 - 11:15