• ภาษาไทย
    • English

โครงการวันไหว้ครู ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดโครงการ "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559" (นักศึกษาภาคปกติ) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วม และคณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ในพิธีมีกิจกรรม มอบพานไหว้ครู กล่าวคำปฎิญาณตนของนักศึกษา พิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร โครงการ "คนดีราชมงคลศรีวิชัย" ซึ่งในปีนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจำนวน 23 คน และปิดท้ายด้วยการร้องเพลง มาร์ชราชมงคลศรีวิชัยของนักศึกษาอีกด้วย

 

Date: 
Monday, 22 August, 2016 - 11:45