• ภาษาไทย
    • English

โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 2559

วันที่ 28 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหาระุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2559 ณ วัดสระเกษ จังหวัดสงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีขบวนกลองยาว จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนำขบวนแห่หมฺรับ จากคณะบริหารธุรกิจ จนถึงวัดสระเกตุ 

Date: 
Monday, 3 October, 2016 - 11:30