• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมบริจาคโลหิต คณะบริหารธุรกิจ

วันอังคารที่ 29 พ.ย.59 คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสภายานิกา สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จากบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้ "แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2559" เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Date: 
Tuesday, 29 November, 2016 - 14:00