• ภาษาไทย
    • English

คณะบริหารธุรกิจ ออกประชาสัมพันธ์คณะฯ ณ ถนนคนเดิน สงขลา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ ได้ออกประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจที่ถนนคนเดิน ของอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องนักเรียนที่กำลังจะหาสถานที่เรียนในระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะสมัครเรียนในปริญญาโท

Date: 
Monday, 19 December, 2016 - 12:45