• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน นักศึกษาเข้าใหม่ รอบโควตา ประจำปี 2560

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจได้ทำการสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน รอบโควตา ในสาขาต่างๆของคณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

Date: 
Monday, 19 December, 2016 - 12:45