• ภาษาไทย
    • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" ที่ห้อง 63204 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ้งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปีเข้าร่วม

Date: 
Wednesday, 18 January, 2017 - 15:15